GIÁ TRỊ CỐT LỖI ROSABELA


*Giá trị cốt lõi: 
1.    Khách hàng là ông chủ
Đối với công ty, khách hàng là ông chủ duy nhất. Công việc duy nhất và quan trọng nhất của công ty là phải làm thỏa mãn được nhu cầu, mong muốn của ông chủ (khách hàng). 
2.    Sản phẩm chất lượng, an toàn
Sản phẩm có chất lượng tốt và an toàn với sức khỏe là nền tảng quyết định sự tồn tại của công ty. Phải luôn cải tiến không ngừng và nâng cao chất lượng sản phẩm để thỏa mãn tối đa nhu cầu của khách hàng. 
3.    Tôn trọng cá nhân
Nhân viên luôn có quyền bình đẳng như nhau, ai cũng được trao cơ hội tối đa để phát huy khả năng của bản thân và thành công cùng công ty. Mọi người biết lắng nghe, chia sẻ quan điểm trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau.
4.    Tinh thần đồng đội
Tất cả nhân viên đều có chung niềm tin và mục tiêu rõ ràng vì sự phát triển của công ty; luôn hỗ trợ, giúp đỡ và quan tâm nhau như anh em một nhà.
5.    Làm việc với tinh thần trách nhiệm cao
Công việc phải được thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Mọi việc đều phải được thực hiện đúng mục tiêu, đúng thời hạn với hiệu quả tối đa. 
6.    Đổi mới không ngừng
Không bao giờ hài lòng, thỏa mãn với kết quả đã đạt được. Phải luôn học tập cái mới, cải tiến không ngừng, đặt mục tiêu cá nhân cao để có thể hoàn thành tốt hơn nữa mục tiêu chung của công ty.